Prawa autorskie

Informujemy, iż wszelkie wizualizacje, projekty, koncepcje, kosztorysy, schematy, plany, i inne wysyłane dokumenty oraz pliki również w formie załączników do maili, z kont Spółki „HERC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. stanowią własność Spółki „HERC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

Zabrania się używania, kopiowania, powielania odpłatnie lub bezpłatnie, na własne lub cudze potrzeby bez wyraźnej pisemnej zgody osoby upoważnionej reprezentującej Spółkę „HERC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. zgodnie z wpisem do KRS.

W przypadku udokumentowania, iż projekty lub inne jak w wymienione zostały użyte, kopiowane, powielane, lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystane bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki „HERC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu ochrony praw autorskich materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, należących do Spółki „HERC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.